Fenia System - logo

Företaget

FeniaSystem AB är ett IT-konsult företag som grundades 1994. Vi är baserade i Stockholm och Sundsvall med verksamheter i Spanien och England. Från start har vi vuxit i genomsnitt med 30% per år. Den framtida strategin är att fortsätta bygga företagets framgångsrika vision, att bli landets mest kompetenta konsultföretag inom de affärsområden FeniaSystem är etablerade i.

Verksamheten är indelat i tre affärsområden; infrastruktur, systemutveckling samt utbildning. Genom samverkan kan vi erbjuda kompletta och effektiva lösningar. Genom att arbeta som en helhet är det möjligt att kunna förutse samt lösa alla typer av problem som annars kan uppstå vid utvecklande av lönsamma affärsprocesser.

FeniaSystems affärsidé är uppbyggt på företagets personal kompetens, personalens kombination av teknisk expertis samt bredd inom flera områden möjliggör snabb och felfri leverans av den bästa möjliga servicen. För att bibehålla och utveckla kompetensen deltar Feniasystems personal kontinuerligt i externa och interna utvecklingsprojekt.

FeniaSystem erbjuder konsulttjänster i alla faser av ett projekt, från analys, förstudier och design till implementering och test.
Fenia System • 070-728 05 70 • info@feniasystems.se